WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA UFY W MASTKACH

Rekrutacja do szkół średnich

Pytania na temat rekrutacji 2019/2020 w województwie łódzkim można kierować do wizytatora KO Jarosława Owsiańskiego.
jowsianski@kuratorium.lodz.pl
tel.: 42 637 70 55 w. 46 lub 42 637 70 59


Rejestr szkół i placówek oświatowych:  https://rspo.men.gov.pl/


Rekrutacja 2019/2020 - matweriały informacyjne MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020


Rekrutacja 2019/2010 - pyatania i odpowiedzi: https://www.gov.pl/web/edukacja/pytania-i-odpowiedzi-rekrutacja